Asiantuntemuksella ja kokemuksella

Pi-Logics Oy (Y-tunnus 2104774-8) on vuonna 2007 perustettu, johdon omistama, vakavarainen yritys, jonka toiminta keskittyy sulautettujen ratkaisujen ja java-palvelinohjelmistojen ympärille. Yrityksen omistajilla on pitkän yrityskokemuksen lisäksi takanaan myös yliopisto-opettajan kokemusta sekä tutkijan uraa. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tarvittaessa myös tutkimusnäkökulman ja vaativampia tiedonkäsittelytekniikointa kuten signaalinkäsittelyalgorimeja ja tilastollisia mallinnus-menetelmiä. Yliopisto-opettajina pääsimme kouluttamaan Vaasan tietotekniikan ja tuotantoautomaation diplomi-insinööri- ja teollisuusekonomiopiskelijoita, mikä on antanut meille näköalapaikan teollisuuden osaamistarpeiden selvittämiseen.

Toimintamme perustuu molemmilla liiketoiminta-alueilla avoimille teknologioille ja suunnittelumalleille. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteesi ei sisällä ohjelmakoodia, jolle ei ole mahdollista saada teknistä tukea myös myöhemmin. Seuraamme teknologioden kehitystä, ja pidämme huolta, että sinun tuotteesi rakennetaan pysyvien ja hyvin tuettujen ratkaisujen päälle. Näin varmistamme tuotteesi elinkaaren jatkuvuuden ja vältämme riskit mitä testaamattomiin tekniikoihin liittyy.

Joustava projektinhallinta on osa onnistunutta tuotekehitystä. Käytössämme on useita eri menetelmiä, joista valitsemme sinun tilanteeseesi sopien parhaan. Useissa tilanteissa se on Scrum, mutta Scrum vaatii rinnalleen myös teknisiä suunnittelumenetelmiä, jotka tukevat Scrumin ketterää kehitysprosessia. Siksi hyödynnämme Scrumin rinnalla myös XP:n ketteriä mallinnustyökaluja ja suunnittelumenetelmiä, jotta prosessi säilyisi ketteränä ja iteratiivisena muutenkin kuin juhlapuheissa. Iteratiivinen työskentelytapa mahdollistaa, että saamme sinulle säännöllisin ja ennaltamäärätyin väliajoin käyttöön uusia ohjelmistoversioita, joista jokainen sopii tuotantokäyttöön. Tällainen työskentelytapa auttaa sinua seuraamaan oman asiakkaasi tarpeita, ja reagoimaan niihin nopeasti.

Toimipisteemme sijaitsee Vaasassa, mutta vain alle puolet asiakkaistamme on vaasalaisia yrityksiä. Hyödyntämällä tarvittaessa uutta kommunikointiteknologiaa, pystymme hoitamaan projektisi vaikka sijaitsisit Etelä-Suomessa tai Rovaniemellä. Itsenäisen ja hyvinorganisoidun toimintatapamme ansiosta valmista tulee huomaamattasi ja iteratiiviinen työskentelytapamme mahdollistaa, että pääset hyötymään työn tuloksista jo kuukauden välein työn edetessä.