Palvelinohjelmistot Nopeasti, luotettavasti ja järkihintaan!

Pi-Logics Oy:stä löytyy pitkä kokemus java-palvelinohjelmistojen toteutuksesta. Yrityksemme on keskittynyt suunnittelemaan ja toteuttamaan laitehallinnan palveluita, joille on tyypillistä:

 • Ne keräävät ja jatkoprosessoivat tietoa teollisuuden laitteilta tai muilta laitteilta.
 • Laitteita voi myös ohjata palvelun kautta.
 • Jotkut laitteet ottavat itsenäisesti yhteyttä esimerkiksi hälytyksen sattuessa.
 • Tietoa tarjotaan muille järjestelmille esimerkiksi web servicen kautta.

Näitä kaikkia yhdistää sama hyvin testattu Java-teknologia ja avoimet suunnittelutyökalut, jotka tekevät yhdessä tehokkaan projektinhallinnan kanssa toteutustyöstä nopeaa ja tuotteesta laadukkaan.

Palvelumme perustuvat kehittämäämme sovelluskehykseen, joka palvelee laitehallinan tarpeita, ja jolla on helppoa toteuttaa erityyppisten sulautettujen laitteiden ja automaatiojärjestelmien tiedonkeruu- ja hallintapalvelu. Hyvinsuunnitellulla alustalla, joka perustuu toimiviin perusrakennuspalikoihin on mahdollista keskittyä oleelliseen, eli siihen mitä uutta juuri sinun palvelusi tarjoaa. Lisäksi varmistamme, että tulevaisuudessa uudet ominaisuudet on helppo lisätä edullisesti. Sovelluskehyksestämme löytyy:

 • Tuki interaktiivisille AJAX-käyttöliittymille
 • Itsensädokumentoivat, hyvintuetut JAX-WS Web Service liityntärajapinnat
 • Maksupalveluliityntä
 • SMS-välityspalveluliityntä
 • Mahdollisuus kustomoida laiterajapinta laitteesi tukeman TCP/IP-protokollan mukaiseksi
 • Rinnakkaisprosessoitavat työjonot palveluun kytketyille laitteille
 • Tietokantatuki

Lisäksi tarjoamme Java Web-Start asiakassovellukset palvelullesi. Web-sivustojen layout-suunnittelua emme tee itse, mutta voimme toimia yhteistyössä yrityksesi sivustotoimittajan kanssa tai hankkia layout-suunnittelun yhteistyökumppaniltamme. Riippuen sovelluksesta valittavana on useita vaihtoehtoja, koska automaation laitehallintapalvelun kuuluu luonnollisesti näyttää erilaiselta kuin verkkokaupan. Joka tapauksessa hoidamme layoutin halutessasi osana kokonaistoimitusta.

API-rajapinnat ja sovelluskirjastot


Allaoleva kuvaa tyypillistä laitehallintapalvelua, johon tietoa tuodaan esimerkiksi sulautetuilta laitteilta TCP/IP-verkon ylitse tai SMS-rajapinnan kautta, ja josta tietoa tarjotaan sekä web-sivuilla että liityntärajapintojen ylitse, niin että tiedon vastaanottaja voi jatko-prosessoida tietoa haluamallaan tavalla. Palvelu on mahdollista toteuttaa myös SOA-rajapintana sovelluskirjastossa, jolloin palvelu voidaan liittää ja kääntää osaksi asiakkaan sovellusta. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet liityntärajapintoja, joita on sanottu helpoiksi ymmärtää, ja siksi tuloksena on ollut onnistuneita ja nopeita liityntöjä järjestelmäintegraattorin näkökulmasta katsottuna monimutkaisiin sulauttettuihin laitteisiin.


Asiakaskohtainen sovelluskehitys


Mikäli haluat päivitystä olemassa olevaan sovellukseesi, se on mahdollista. Meille ovat tuttuja mm. seuraavat Java-työkalut, sovelluskehykset ja Java Enterprise palvelimet:

 • Spring-framework ja MVC
 • Apache CXF ja XFire web services
 • Apache Wicket
 • Metro Web Services
 • Bea Web Logic (Oracle)
 • IBM Web Sphere Application Server
 • JBOSS
 • Geronimo

Kokemusta meillä on automaation lisäksi seuraavista toimialoista ja sovellustyypeistä.

 • Vähittäiskauppa
 • Logistiikka
 • Verkkokaupat
 • Maksupalvelu-integraatiot (Luottokunta ja pankkimaksut)